Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Από την 09/01/2011 για όλες τις μεταβιβάσεις ακινήτων από 50μ2 και πάνω , απαιτείται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

Από την 09/01/2012 θα απαιτείται και για τις ενοικιάσεις ακινήτων από 50μ2 και πάνω.

Το πιστοποιητικό συντάσσεται από εξειδικευμένο επιθεωρητή μηχανικό και κατατάσει το ακίνητο στην κατηγορία που ανήκει σύμφωνα με τις ενεργειακές απώλειες που έχει. Πόση ενέργεια απαιτείται για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης.

Προτείνει δε στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ποιές μετατροπές μπορεί να κάνει στην ιδιοκτησία του για να ανεβεί κατηγορία. Πόσο κοστίζουν οι αλλαγές που θα επιλέξει να κάνει.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την σύνταξη του ΠΕΑ υφιστάμενου κτιρίου - κατοικίας - διαμερίσματος είναι τα εξής:

⇒ Ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτηρίου ή κατοικίας (αριθμός ιδιοκτησιών, εμβαδόν, πίνακας χιλιοστών).
⇒ Πλήρη στοιχεία ιδιοκτητών (ονοματεπωνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ).
⇒ Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (στην περίπτωση που το κτήριο έχει ενταχθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο) ή Δήλωση και Κωδικός Ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου.
⇒ Οικοδομική άδεια, αρχιτεκτονικά σχέδια, σχέδια ξυλοτύπων.
⇒ Μελέτη θερμομόνωσης.
⇒ Πίνακας Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης.
⇒ Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων του κτηρίου ή κατοικίας της τελευταίας τριετίας (ΔΕΗ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ).
⇒ Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης της κεντρικής θέρμανσης της τελευταίας τριετίας (συντήρηση καυστήρα).
⇒ Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου του κτηρίου (διαχειριστής)

Comments are closed.