Μελέτες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις μελέτες μηχανικού που μπορεί να χρειαστεί ο ιδιώτης ή ο επαγγελματίας. Ενδεικτικά οι κυριότερες από αυτές:

  • Αρχιτεκτονικές
  • Στατικές
  • Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
  • Άδειες Λειτουργίας
  • Άδειες Εγκατάστασης
  • Χιλιοστά Θέρμανσης (για έκδοση κοινοχρήστων)
  • Μελέτη Φυσικού Αερίου

Comments are closed.