Οικοδομικές Άδειες

Stock image of home improvement, construction or remodeling concept

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση Αδειών Δόμησης που αφορούν:
Μονοκατοικίες(μόνιμες-εξοχικές-μεζονέτες).
♦ Πολυκατοικίες.
♦ Βιομηχανικούς-βιοτεχνικούς χώρους.
♦ Γραφεία–καταστήματα.
♦ Ξενοδοχειακές μονάδες.
♦ Χώρους αναψυχής.

Ειδικές άδειες για:
Αλλαγή χρήσης χώρων.
♦ Νομιμοποιήσεις.
♦ Επισκευές.
♦ Κατεδαφίσεις.
♦ Προσθήκες.
♦ Ενισχύσεις.
♦ Εργασίες μικρής κλίμακας.
♦ Αποθήκες (αγροτικές-εμπορικές–βιοτεχνικές–επαγγελματικές).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Το ΤΕΕ συνέταξε τα πρώτα εγχειρίδια & τις πρώτες οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική έκδοση αδειών.

Σκοπός των εγχειριδίων είναι η παρουσίαση της δομής και της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος που αναπτύχθηκε από το Τ.Ε.Ε. για την υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων εγκρίσεων και αδειών δόμησης, αναθεώρησης και ενημέρωσης αυτών, καθώς και των παλαιότερων οικοδομικών αδειών, εφαρμόζοντας το Ν. 4030/2011.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η ηλεκτρονική δήλωση στοιχείων είναι ισχυρή και επιφέρει όλες τις νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις.

Όπως αναλύεται στα εγχειρίδια, η αίτηση έγκρισης / άδειας δόμησης του Ν. 4030/2011 γίνεται με συγκεκριμένη σειρά διαδικασιών. Ο διαχειριστής / μηχανικός της αίτησης πρέπει να δίνει ιδιαίτερη σημασία στις υποδείξεις του λογισμικού, διότι η πρόοδος σε επόμενο στάδιο, καθώς και κάποιες επιλογές, δεν μπορούν να αναιρεθούν.